• Obróbka plastyczna blach na zimno: tłoczenie, głębokie tłoczenie, wykrawanie, dziurowanie, oginanie
  • Produkcja na prasach korbowych z podajnikami do 600 ton z max stołem 3400mm
  • Produkcja na prasach hydraulicznych do 800 ton z max stołem 3500x2500
  • Produkcja z materiałów zimno i gorącowalcowanych także z pokryciem (alucynk, ocynk) w grubościach 0,4 do 6 mm

Newsletter