Targi Pracy absolwentów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Olkuszu
20.03.2018 .

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu w dniu 20 marca 2018r. zorganizował po raz drugi Targi Pracy skierowane do tegorocznych absolwentów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

„Malbox” The Stamping Company również znalazła się w grupie Pracodawców z Olkusza i powiatu Olkuskiego.

Podczas Targów młodzież miała szansę porozmawiać z przedstawicielami firm, poznać oferty zatrudnienia a także złożyć przygotowane CV.

Kształcenie zawodowe, jakie zapewnia Szkoła we współpracy z przedsiębiorstwami, to dobry start w zawodową przyszłość.

Newsletter